teatrzyki-mini10 stycznia 2019r.
będzie w przedszkolu teatrzyk
z przedstawieniem pt. BEZPIECZEŃSTWO.
Prosimy o wpłacanie 5 zł do wychowawców grup.

Dziękujemy!