plakat111 grudnia w naszym przedszkolu odbył się Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Patriotycznej.
Przegląd zorganizowany był we współpracy z Samorządowym Przedszkolem im. św. Mikołaja z Rajbrotu, a my byliśmy gospodarzami. Tuż po śniadaniu wszyscy spotkaliśmy się w największej sali naszego  przedszkola i po krótkim powitaniu i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, każda z grup zaprezentowała jedną piosenkę patriotyczną. Wystąpiły cztery grupy z Rajbrotu i sześć grup z naszego przedszkola. Dzieci prezentowały swoje zdolności wokalne, ale nie tylko. W piosenki wplatane były elementy tańca, nawet wykorzystywane były rekwizyty. Przegląd zakończył się występem dorosłych. Nauczyciele i personel  z obydwu przedszkoli zaśpiewali pieśń „Rozkwitały pąki białych róż”. Każda z grup otrzymała dyplom i książkowy upominek.
Spotkanie to było okazją do budowania u dzieci godności narodowej i rozbudzania poczucia przynależności do swojej ojczyzny.Było również okazją do wspólnej dobrej zabawy. Po przeglądzie dzieci z przedszkola z Rajbrotu zostały zaproszone do naszych grup. Tak nawiązywały się nowe znajomości i była doskonała zabawa. Po słodkim poczęstunku pożegnaliśmy przedszkolaków z Rajbrotu. Już jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie, tym razem to my pojedziemy do Rajbrotu.

J. Grabarz

Zapraszamy do galerii