happening

W piątek 26 kwietnia odbył się kolejny HAPPENING EKOLOGICZNY. Organizując go mamy na celu zwrócenie lokalnej społeczności na problem zanieczyszczonego powietrza, wód i gleby. Chcemy także kształtować wśród najmłodszych odpowiedzialne postawy proekologiczne, chcemy by wiedziały, że każdy z nas ma wpływ na to w jakim środowisku przyjdzie mu żyć. Zachęcamy dzieci do segregacji śmieci i uczymy jak to robić, edukujemy w zakresie podstawowej wiedzy przyrodniczej i bierzemy udział w akcji sprzątania świata. Tym razem stworzyliśmy bardzo długi zielony korowód przedszkolaków wyposażonych w transparenty z hasłami ekologicznymi. Dzieci zawsze bardzo emocjonalnie podchodzą do tej imprezy – myślę, że skandowane w piątek hasła było słychać w całej okolicy. Odwiedziliśmy wiele instytucji, sklepów, spotykaliśmy mieszkańców, z którymi rozmawialiśmy jak należy troszczyć się o środowisko naturalne. Osoby, które wykazały się wiedzą n/t ekologiczne otrzymywały od dzieci odznaki DZIEŃ ZIEMI 2019.
My nauczyciele, jesteśmy pełni nadziei, że nasze działania w tym zakresie przyniosą pozytywne skutki w przyszłości. Wierzymy, że nasi wychowankowie nie będą zaśmiecać ani zanieczyszczać planety, która jest naszym wspólnym domem.
 
R.Krzyżak