__b_dffacb1173da7358aa3c93af9a0e3fac

Informujemy, że śniadanie poszczególnych grup od 13 września 2019r. będzie się odbywało w następujących godzinach:

godz. 8:15 GRUPA V (sześciolatki)

godz. 8:30 GRUPA IV (pięciolatki i sześciolatki) i GRUPA III (czterolatki i pięciolatki)

godz. 9:00 GRUPA I (trzylatki) oraz GRUPA II (trzylatki i czterolatki)

Obiad:

11:40 GRUPA III 

12:00 dzieci z GRUPY I i II + dzieci dojeżdżające (odjeżdżające pierwszymi kursami)

12:40 dzieci z GRUPY IV i V