Zapraszam do udziału

w gminno – parafialnym

konkursie plastyczno – poetyckim

„NIEBIESKA PANIENKA

WŚRÓD LIPNICZAN”.

Szczegóły w Regulaminie Konkursu.

Załączniki do Regulaminu

s. Magdalena Sitkowska