ddd

Uprzejmie informujemy, że pani Intendentka przyjmuje odpłatność za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu od 05.03.2018 do 10.03.2018 roku w gabinecie dyrektora (pokój obok).

PROSIMY  O TERMINOWE WPŁATY!