wycieczka_1

Dnia 19.12.2017 roku (tj. wtorek) odbiór dzieci dojeżdżających indywidualny, dowóz bez zmian. Powodem zmiany są skrócone lekcje w szkole.