Z przyczyn od nas niezależnych czwartkowy teatrzyk nie odbędzie się. Pieniążki „przechodzą” na teatrzyk kwietniowy.