.

.

Przypominamy, aby do przedszkola
przyprowadzać zdrowe dzieci.

Rodzice dzieci z objawami infekcji
będą informowani telefonicznie
o konieczności odebrania dziecka z przedszkola.