12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od zajęć wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznych.