Szanowni Rodzice uczniów naszego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego

W związku z tym, że prawdopodobnie od poniedziałku 8.04.2019r. większość pracowników naszej placówki przystąpi do strajku, może nastąpić odwołanie zajęć dydaktycznych. Zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki. Może dojść do sytuacji, w której opieka w przedszkolu będzie niemożliwa, jeśli liczba dzieci przekroczy dopuszczalne maksimum. Bardzo prosimy o zrozumienie trudnej sytuacji.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami  zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika
w pracy.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy.