INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr. 1 do Zarządzenia nr. 4.2018 Wójta Gminy Lipnica  Murowana z dnia 24 stycznia 2018 r.  Komisja Rekrutacyjna podała do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej na rok szkolny 2018/2019.

Lista wywieszona została na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.