Rodziców dzieci sześcioletnich (z grup: IV, V i VI) prosimy o odbiór od wychowawców tzw. cenzurek czyli Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
Cenzurki można odbierać tylko od wychowawców w dniach 29 i 30 kwietnia 2019r.
Odbiór cenzurki należy potwierdzić podpisem.