Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z ważnymi informacjami na początek roku:

INFORMACJE DLA RODZICÓW NA POCZĄTEK ROKU