otwarta_ksiazka

Prosimy o zapoznanie się z kryteriami i terminami rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana na rok szkolny 2018/2019. Informacja dostępna tutaj.