IMG_6106.JPG16 czerwca 2015r. w naszym przedszkolu gościliśmy uczestników IV Powiatowego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „…aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”. Organizatorami konkursu byli doradca metodyczny mgr Alicja Świątek, Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej, Miejskie Przedszkole Nr 5 w Bochni oraz Miejskie Przedszkole Nr 2 w Bochni. Patronat Honorowy nad konkursem sprawował Wójt Gminy Lipnica Murowana Tomasz Gromala. Celem konkursu było m.in. rozbudzanie zainteresowania literaturą u najmłodszych, kształtowanie u nich wrażliwości na piękno ojczystego języka oraz promowanie młodych talentów.

Tematem tegorocznych zmagań recytatorsko-krasomówczych były dobre lub złe zachowania i postawy w poezji i prozie dziecięcej.

Jury w składzie:
pani Beata Sowa – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Murowanej
pani Beata Fortuna – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Rajbrocie
pani Anna Cempura – kierownik ZOSiP w Lipnicy Murowanej
pani Agnieszka Żołna-Zdunek – dyrektor GDK w Lipnicy Murowanej

przesłuchało 23 recytatorów indywidualnych. Komisja konkursowa podczas oceniania brała pod uwagę interpretację tekstu, kulturę słowa, płynność oraz poprawność wyrażania się oraz ogólny wyraz artystyczny.

Po obradach jury zdecydowało przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W KATEGORII PIĘCIOLATKÓW

I miejsce zajął Sebastian Więcław z Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej

II miejsce zajęła Zuzanna Pilch z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Bochni

III miejsce zajęła Milena Pilecka z Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni

Wyróżnienie otrzymał Natan Pietras z oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Nowym Wiśniczu

W KATEGORII SZEŚCIOLATKÓW

I miejsce zajął Kajetan Słabosz z Publicznej Szkoły w Łapanowie

II miejsce zajęła Julia Fielek z Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej

III miejsce zajęła Taria Waśkowicz z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Bochni

Wyróżnienia otrzymały:

Żaneta Żak z Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie

Zuzanna Gawłowicz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach

Komisja konkursowa podkreśliła wysoki poziom artystyczny prezentowanych przez uczestników utworów. Zwróciła również uwagę na duże zaangażowanie opiekunów i rodziców w przygotowanie dzieci do występów. 
Tuż przed rozstrzygnięciem konkursu z inscenizacją Rzepki według Juliana Tuwima wystąpiły czterolatki i pięciolatki z grupy III z przedszkola w Lipnicy Murowanej, wywołując na twarzach publiczności szerokie uśmiechy.

Po występie Wójt Gminy Lipnica Murowana pan Tomasz Gromala oraz Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej pani Beata Pajor wręczyli dyplomy i nagrody laureatom oraz uczestnikom konkursu, gorąco gratulując recytatorom, rodzicom i nauczycielom.

Sponsorami nagród byli: Wójt Gminy Lipnica Murowana, Miejskie Przedszkole Nr 5 w Bochni, Miejskie Przedszkole Nr 2 w Bochni a także Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Jasieniu.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i miłą atmosferę!

Zapraszamy na fotorelację.