.

List Ministra Edukacji i Nauki
na rozpoczęcie roku szkolnego