21491991-red-exclamation-mark-cartoon-character-pointing-with-finger-stock-photo

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

Prosimy rodziców dzieci urodzonych w 2011r. o kontakt z wychowawcami grupy IV i V

w celu odbioru informacji o gotowości dziecka do nauki w szkole.

Odbiór „cenzurki” należy pokwitować podpisem.