0903secretarca Uprzejmie informujemy,
że pani Intendentka
przyjmuje odpłatność za pobyt i żywienie dzieci
w przedszkolu
od do 10 dnia każdego miesiąca
w gabinecie dyrektora (na parterze)
w godzinach: 
7.30 – 9.30 oraz 13.00 – 15.00.

We wrześniu pobierana jest opłata za wyżywienie, natomiast za pobyt wrześniowy opłata będzie pobierana w październiku.

PROSIMY O  TERMINOWOŚĆ!