REKA

Uprzejmie prosimy  o zgłaszanie przez rodziców obecności dzieci w miesiącu grudniu do dnia 15.12.2017r., tj. piątek. Odpłatność za żywienie i pobyt będzie pobierana przez Panią Intendentkę w dniach od 18.12.2017r. do 22.12.2017r.