POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

W LIPNICY MUROWANEJ

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej informuje, iż w dniu 7 maja 2018 roku rozpoczyna się postępowanie uzupełniające na wolne miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2018/2019. Rodzice/prawni opiekunowie chcący zapisać po raz pierwszy swoje dziecko w wieku od 3 do 6 lat (czyli urodzone w latach 2012-2015) do przedszkola na nowy rok szkolny 2018/2019, będą mogli złożyć stosowny wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami, o których mowa w art. 150 ust. 1 i 2 ustawy -Prawo oświatowe

od 7 do 31 maja 2018 r. u dyrektora przedszkola.

Wniosek o przyjęcie po raz pierwszy dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 można pobrać tutaj lub w kancelarii u dyrektora.  Dokumenty, które wypełniają rodzice, gdy dziecko zapisują do przedszkola po raz pierwszy: 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 2018-2019 (obowiązkowo)

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA (należy wypełnić, jeśli dotyczy, oraz dołączyć stosowny dokument potwierdzający ten fakt)

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI (należy wypełnić, jeśli dotyczy)

Drodzy rodzice, przyjmujemy tylko kompletne wnioski!