konkurs

Zapraszamy chętne przedszkola z powiatu bocheńskiego do udziału w naszym Konkursie Plastycznym „Kocham Cię Polsko”, pod honorowym patronatem Wójta Tomasza Gromali. Jest to konkurs dla dzieci przedszkolnych w wieku od 4 do 6 lat. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ukazującej samodzielną interpretację dziecka dotyczącą rozumienia patriotyzmu, jego przejawu, postaw, piękna naszej Ojczyzny. Celem naszego konkursu jest m.in.:

 –  rozbudzanie i promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu, kształtowanie świadomości narodowej, jej historii, tradycji i kultury, wpajanie szacunku wobec własnego państwa,

– uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

– rozwijanie wyobraźni plastycznej, kreatywności i wrażliwości dzieci uzdolnionych artystycznie,

– doskonalenie sprawności manualnej.

 Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich chętnych. Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu. 

Regulamin-powiatowego-konkursu-plastycznego-kocham-cie-Polsko