prosba-kopiaUprzejmie prosimy o zgłaszanie się
chętnych mam naszych przedszkolaków
do pomocy podczas organizacji uroczystości
Dnia Babci i Dziadka (14 lutego).
Zgłoszenia prosimy kierować do wychowawców grup.
Liczymy na Państwa pomoc, szczególnie, że jest to
święto Waszych rodziców, których chcemy pięknie ugościć.
Dziękujemy za zrozumienie.