Serdecznie zapraszamy
przedszkola z Powiatu bocheńskiego
do wzięcia udziału
w X Jubileuszowym Konkursie
Recytatorsko – Krasomówczym
pod Honorowym Patronatem
Wójta Gminy Lipnica Murowana

.

    REGULAMIN KONKURSU

 

Patronat medialny nad konkursem sprawują
portale informacyjne i czasopisma:

 

 

.

 

 

.

 

 

 

.