21491991-red-exclamation-mark-cartoon-character-pointing-with-finger-stock-photo 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

W LIPNICY MUROWANEJ

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej pragnie ogłosić, że  rodzice/prawni opiekunowie chcący zapisać po raz pierwszy swoje dziecko w wieku od 3 do 6 lat (czyli urodzone w latach 2012-2015) do przedszkola na nowy rok szkolny 2018/2019, będą mogli złożyć stosowny wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami, o których mowa w art. 150 ust. 1 i 2 ustawy -Prawo oświatowe od 26 lutego do 23 marca 2018 r. u dyrektora przedszkola. Wzór wniosku i załączników będzie dostępny niebawem na stronie internetowej przedszkola i w gabinecie dyrektora.