21491991-red-exclamation-mark-cartoon-character-pointing-with-finger-stock-photo

W dniu 28 marca 2018 roku w holu naszego przedszkola umieszczono listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej na rok szkolny 2018/2019. Jednocześnie przypominamy, iż rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są w dniach 03-06 kwietnia 2018 roku podpisać potwierdzenie  woli przyjęcia dziecka do przedszkola, które można pobrać tutaj, lub w gabinecie dyrektora. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.