pedagog-kopia7 listopada 2018r. odbędzie się w przedszkolu zebranie z Rodzicami, podczas którego pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni pani Agnieszka Biernat wygłosi prelekcję na temat „Oddziaływanie świata mediów na dziecko”. Serdecznie zapraszamy.