23 grudnia, a także między świętami
a Nowym Rokiem nie będą organizowane dowozy
– szkoła ma dni wolne od nauki.