654604-paint-1388774680Dnia 20.12.2018r. miało miejsce rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Kocham Cię Polsko!” pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Lipnica Murowana Tomasza Gromali. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem łącznie wpłynęło 77 prac z powiatu bocheńskiego z 19 placówek.

Nadesłane prace oceniało niezależne jury w składzie – mgr Katarzyna Bazarnik – nauczyciel plastyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy Murowanej, magister sztuki oraz mgr Urszula Liszka – pracownik Państwowego Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu. Prace oceniane były pod względem samodzielności, pomysłowości w interpretacji tematu oraz oryginalności w trzech kategoriach wiekowych – dzieci 4-letnie, 5-letnie i 6-letnie. Po przejrzeniu i ocenie prac postanowiło wyróżnić po 3 prace z każdej kategorii wiekowej przyznając odpowiednie miejsca.

Kategoria wiekowa 4 lata:

I miejsce: Agnieszka Sowińska – Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej;

II miejsce: Stanisław Machaj – Przedszkole Samorządowe w Drwini;

III miejsce: Patryk Gościński – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu;

Kategorii wiekowa 5 lat:

I miejsce: Maja Podsiadło – Miejskie Przedszkole nr 2 w Bochni;

II miejsce: Filip Bakalarz – Przedszkole Samorządowe w Nowym Wiśniczu, oddział zamiejscowy w Muchówce;

III miejsce: Julia Klejdysz – Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej;

Kategoria wiekowa 6 lat:

I miejsce: Kalina Trojan – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu – oddział przedszkolny;

II miejsce: Dawid Zygmunt – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu – szkoła filialna w Połomiu Dużym;

III miejsce: Julia Klich – Publiczne Przedszkole w Jodłówce.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, dyplomy oraz nagrody rzeczowe prześlemy pocztą.

FOTOGRAFIE PRAC LAUREATÓW