RADA RODZICÓW NA ROK 2019/2020

PREZYDIUM:

przewodnicząca p.Zuzanna Sowińska

z-ca przewodniczącej p.Karolina Strugała

skarbnik p.Maria Polkowska

protokolant  p.Ewelina Hajduk

CZŁONKOWIE: p. Katarzyna Mocie, p. Joanna Wieciech, p. Małgorzata Ptasznik, p. Kinga Kozioł- Matlęga, p. Aneta Śliwa, p. Renata Terlikowska, p. Daria Włudyka, p. Justyna Mikuła, p. Kinga Dominik, p. Bernadetta Groń, p. Bogumiła Kowalczyk, p. Ilona Nowak, p. Ewa Ćwiertnia, p. Monika Leszczyńska.


 

 0903secretarca OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Uprzejmie informujemy,
że pani Intendentka
przyjmuje odpłatność za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu
od 5 do 10 dnia każdego miesiąca
w gabinecie dyrektora (na parterze)
w godzinach: 
7.30 – 9.30 oraz 13.00 – 15.00.


przedszkole___jDZIEŃ ZABAWKI

Każdy piątek jest w naszym przedszkolu Dniem Zabawki. Tego dnia dzieci mogą przynieść swoją ulubioną zabawkę z domu. Dzień zabawki jest świetną okazją do tego, żeby nauczyć się zabawką dzielić, a nie jest to łatwe, zwłaszcza u najmłodszych dzieci. Przypominamy, że do przedszkola przynosimy tylko JEDNĄ BEZPIECZNĄ zabawkę, unikajmy zabawek małych i zawierających niebezpieczne elementy, złożonych z małych części. Nie pozwalajmy również na przynoszenie dzieciom do przedszkola broni, bo przedszkole nie jest miejscem, które propaguje przemoc, a jest wiele innych atrakcyjnych zabawek, którymi można się wspólnie radośnie bawić w przedszkolnej sali.

 

 


PROŚBY DO RODZICÓW

 • Prosimy o wprowadzanie dziecka do sali zajęć i przekazanie go pod opiekę nauczyciela.
 • Prosimy o niewchodzenie do sal zajęć dzieci w obuwiu oraz nieprzerywanie bez poważnej przyczyny toku zajęć bądź zabaw.
 • Prosimy o zasięganie informacji o dziecku tylko u nauczyciela grupy, w sprawach dydaktyczno – wychowawczych najlepiej w trakcie umówionego spotkania bądź dyżuru nauczyciela. Niezbędne, krótkie informacje przekazywane są Państwu na bieżąco.
 • Pamiętajmy, że dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów prawnych), bądź inne osoby, które zostały wpisane do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola. Nauczyciel weryfikuje tożsamość osób upoważnionych na podstawie wpisu z karty zgodnego z dowodem osobistym osoby upoważnionej.
 • Pamiętajmy, że warunkiem pozostawienia dziecka w przedszkolu w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Dłuższa nieobecność ciągła dziecka powinna być usprawiedliwiana.
 • Dzieciom w przedszkolu nie są podawane lekarstwa w trosce o ich bezpieczeństwo i w związku z istniejącymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia. Istnieje możliwość podania leków w przypadku chorób przewlekłych, zleconych przez lekarza i po pisemnym upoważnieniu przez rodziców.
 • Dzieciom w Przedszkolu przygotowujemy smaczne i zdrowe posiłki, według obowiązujących norm żywieniowych. Prosimy więc, aby dzieci nie przynosiły dodatkowych przekąsek, słodyczy ani napojów – powoduje to niepotrzebne konflikty w grupie, a przy tym roznoszenie zarazków i infekcji, gdyż dzieci częstują się np. napojami. Wyjątkiem są urodziny dziecka, kiedy może ono poczęstować innych np. słodyczami.
 • Przedszkole wyposaża dzieci w podstawowe pomoce i materiały edukacyjne potrzebne im do wszechstronnego rozwoju. Materiały papiernicze i plastyczne zakupywane są w grupach za zgodą Rady Rodziców.
 • Dzieci korzystają z przedszkolnych zabawek. Przynoszenie zabawek z domu może mieć jedynie miejsce w przypadku ustalenia zasad ich przynoszenia z nauczycielami w grupie.
 • Prosimy o czytanie na bieżąco informacji znajdujących się przy każdej z sal, bądź też na stronie internetowej.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do zapoznania się ze Statutem Przedszkola oraz regulaminami i procedurami obowiązującymi w naszej placówce.

 


Drodzy Rodzice! Nasza placówka współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną im. Stefana Szumana w Bochni. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej poradni. Harmonogram dyżurów pracowników PPP na I półrocze obecnego roku szkolnego znajduje się na stronie głównej przedszkola.

 


 

DOBRE RADY DLA RODZICÓW 

CZĘŚĆ I

  Wyłącz dziecku telewizor, weź na kolana, przytul i porozmawiaj… W dzisiejszym świecie nasze dzieci są permanentnie narażone na nadmiar bodźców, przed którymi nie mogą się ochronić. Rozwijający się dynamicznie w okresie przedszkolnym mózg dziecka atakowany jest przede wszystkim przez bodźce wzrokowe (telewizor, komputer, reklamy). Są one przetwarzane w prawej półkuli mózgu, a więc ją uaktywniają, zwalniając tym samym rozwój lewej półkuli mózgu, odpowiedzialnej za uczenie się języka mówionego i pisanego. Dzięki temu, że przedszkolak często spędza w domu czas przed komputerem, tabletem bądź telewizorem powoduje, że ma problemy nie tylko ze sprawnością manualną i narządów artykulacyjnych, ale także z opanowaniem gramatyki języka polskiego i słownictwa potrzebnego do opisywania świata. Każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko pięknie mówiło. Do prawidłowego rozwoju mowy dziecko potrzebuje rozmów z dorosłymi, a więc dialogu, czyli słuchania rozmówcy i odpowiadania na pytania. Pamiętajmy, że telewizja nie rozwija słownictwa dziecka ani nie pomaga w opanowaniu umiejętności budowania zdań złożonych. Opóźniony rozwój mowy u dzieci lub wady wymowy powstają często na skutek nieprawidłowego karmienia dziecka już od pierwszych dni jego życia. Bardzo często matki decydują się na podawanie mleka z butelki – dziecko wówczas nie ssie brodawki, a tym samym nie ćwiczy pionizacji języka. Pamiętajmy, że picie z kubka czy jedzenie łyżeczką oraz samodzielne żucie i gryzienie pokarmów usprawniają narządy artykulacyjne, przyczyniają się również do wykształcenia prawidłowego zgryzu i nawyku połykania. Szalenie istotną więc sprawą jest podawanie dziecku stopniowo już w wieku niemowlęcym stałych pokarmów, a nie stale zmiksowanego lub rozdrobnionego jedzenia. Nauczmy dzieci gryźć skórkę od chleba, chrupać marchewkę czy jabłko. Ważne jest również wczesne zrezygnowanie ze smoczków i butelek (do 2 roku życia). Aby dziecko mogło wypowiedzieć słowo, musi ono najpierw zaczerpnąć powietrza. Żeby dziecko miało prawidłowy tor oddechowy potrzebuje po prostu drożnego wydmuchanego nosa.  Przedłużające się stany kataralne a także infekcje powodujące oddychanie przez usta mogą być w przyszłości przyczyną nieprawidłowej realizacji pewnych głosek. Pamiętajmy, że z czasem uczymy dziecko samodzielnej higieny nosa. Trudności z opanowaniem prawidłowej wymowy głosek może być także spowodowane minimalnymi uszkodzeniami słuchu, do których może dojść na skutek również nieżytów nosa, a także alergii, powtarzających się zapaleń ucha czy angin. Przypominajmy dość często dziecku, że hałas nie sprzyja dobremu komunikowaniu się. Nie mówmy do dziecka zbyt głośno i zbyt szybko. Nie używajmy spieszczeń. Miejmy na uwadze to, że nasza mowa jest wzorem dla dziecka. Słownictwo dziecka wzbogacajmy poprzez rozmowy, czytanie lub opowiadanie bajek, wierszyków, wyliczanek, śpiewanie piosenek. Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje środowiska, które umożliwia poznanie otoczenia poprzez ruch, dotyk, smak, wzrok, słuch, węch. Najlepiej rozwija się poprzez swobodne zabawy z innymi dziećmi, doświadczenie wielu wrażeń i eksperymentowanie, co zapewniamy dziecku podczas jego pobytu w przedszkolu, jednak szalenie istotne jest kontynuowanie tych aktywności w środowisku domowym.

A. Piechnik

Bibliografia: Cieszyńska J., Przygotowanie do nauki czytania [w:]Bliżej Przedszkola, nr 108, wrzesień 2010. Fedorowska W., Wardowska B., Rocławski B., Wczesne uwarunkowania rozwoju mowy dziecka, Gdańsk 1995. Min­cza­kie­wicz E. M., Mowa., Rozwój-Zaburzenia-Terapia, Kra­ków 1997. Zale­ski T., Opóź­nie­nia w roz­woju mowy, War­szawa 2002. http://natemat.pl/40249,wylacz-dziecku-telewizor-fundujemy-najmlodszym-nadmiar-bodzcow-przed-ktorymi-nie-maja-jak-sie-ochronic


DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECKA

 1. Dojrzałość szkolna:

Rozumiana jest jako moment równowagi między wymaganiami szkoły a  możliwościami  rozwojowymi  dziecka.

 1. Trzy  aspekty rozwoju dziecka:

a) rozwój fizyczny: wzrost, waga, stan zdrowia, prawidłowe funkcjonowanie  układu  nerwowego, wzrok, słuch b) rozwój umysłowy: mowa – poprawna artykulacja, zasób słownictwa, swoboda wypowiedzi, zasób pojęć, wiedzy, zdolność myślenia przyczynowo-skutkowego, wyciągania wniosków, dokonywania analizy i syntezy, rozumienie poleceń, zdolność koncentracji uwagi c) rozwój społeczno-emocjonalny: samodzielność, zaradność, umiejętność nawiązywania kontaktów, łatwość orientacji w  środowisku, równowaga uczuciowa i opanowanie, obowiązkowość, zainteresowanie szkołą Jeśli rozwój psychofizyczny dziecka jest prawidłowy to osiąga ono dojrzałość szkolną  w  wieku  6-7 lat.

 1. Najistotniejsze elementy przygotowania dziecka do nauki czytania:
 • zdolność spostrzegania różnic i podobieństw
 • umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazu
 1. Najważniejsze elementy przygotowania do nauki pisania:
 • sprawność manualna pozwalająca na sprawne odtwarzanie wzorów i elementów liter
 • umiejętność zachowania kierunku pisania od strony lewej  do prawej
 1. Pomoc specjalistów:

     Psycholog i pedagog są w stanie ocenić stopień dojrzałości szkolnej Twojego dziecka, a w razie trudności wskazać sposób pomocy w jej osiągnięciu. Zawsze kierują się dobrem dziecka i chęcią uchronienia go przed szkolnymi niepowodzeniami.