ROK SZKOLNY 2018/2019

raport-ewaluacji-2018-2019

REKRUTACJA 2018/2019

uchwala-nr-4-38-2019-rady-gminy-lipnica-murowana-z-dnia-15-lutego-2019r

wniosek-rekrutacyjny-2019-20

oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-dziecka

oswiadczenie-o-wielodzietnosci

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W LIPNICY MUROWANEJ W ROKU 2017/2018

PODSUMOWANIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Uchwała NR> XX.175.2017  Rady Gminy Lipnica Murowana  z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zarządzenie 4.2018 Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,  na rok 2018/2019 do przedszkoli publicznych oraz klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana

UCHWAŁA NR. 9/2017/2018 RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W LIPNICY MUROWANEJ Z DNIA 30 LISTOPADA 2017

potwierdzenie-woli

STATUT PRZEDSZKOLA

Roczny Plan Pracy na rok 2017/2018

Podstawa Programowa Wychowania_Przedszkolnego

UCHWAŁA NR XX.175.2017 RADY GMINY LIPNICA MUROWANA z dnia 23 lutego 2017r.

Zarządzenie Nr 13.2017 Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia  24 lutego 2017 r.

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

POLITYKA OCHRONY

raport-z-ewaluacji-wewnetrznej-w-przedszkolu-samorzadowym-im

 

Rok szkolny 2016/2017

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

Zarządzenie Nr 13.2017 Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia  24 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XX.175.2017 RADY GMINY LIPNICA MUROWANA z dnia 23 lutego 2017r.

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 2017-2018 

DOKUMENTY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W LIPNICY MUROWANEJ

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

STATUT PRZEDSZKOLA

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

ROCZNY PLAN PRACY ROK 2016/2017

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN PRACY NA ROK 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA

POLITYKA OCHRONY

PROGRAM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN WYCIECZEK

ROCZNY PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

EWALUACJA

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015

REKRUTACJA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKONYM 2016/2017

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ROK SZKOLNY 2016-2017