ROK SZKOLNY 2017/2018

UCHWAŁA NR. 9/2017/2018 RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W LIPNICY MUROWANEJ Z DNIA 30 LISTOPADA 2017

STATUT PRZEDSZKOLA

Roczny Plan Pracy na rok 2017/2018

Podstawa Programowa Wychowania_Przedszkolnego

UCHWAŁA NR XX.175.2017 RADY GMINY LIPNICA MUROWANA z dnia 23 lutego 2017r.

Zarządzenie Nr 13.2017 Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia  24 lutego 2017 r.

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

POLITYKA OCHRONY

raport-z-ewaluacji-wewnetrznej-w-przedszkolu-samorzadowym-im

 

Rok szkolny 2016/2017

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

Zarządzenie Nr 13.2017 Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia  24 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XX.175.2017 RADY GMINY LIPNICA MUROWANA z dnia 23 lutego 2017r.

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 2017-2018 

DOKUMENTY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W LIPNICY MUROWANEJ

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

STATUT PRZEDSZKOLA

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

ROCZNY PLAN PRACY ROK 2016/2017

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN PRACY NA ROK 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA

POLITYKA OCHRONY

PROGRAM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN WYCIECZEK

ROCZNY PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

EWALUACJA

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015

REKRUTACJA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKONYM 2016/2017

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ROK SZKOLNY 2016-2017