STATUT PRZEDSZKOLA

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

POLITYKA OCHRONY

PROGRAM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GRUPY UTWORZONEJ PRZEZ KOMUNIKATOR MESSENGER

 

EWALUACJA

WEWNĘTRZNA:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2021

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2020

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2019

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2018

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2017

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2016

 

ZEWNĘTRZNA:

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ