GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „LIPA W CZTERECH PORACH ROKU”