MAMA SZYMUSIA CZYTAŁA STARSZAKOM – 17.06, 20.06. 2016r.