TEATRZYK „HISTORIA DANIELA W JASKINI LWÓW” – TEATR EDEN – 12.10.2015r.