WIZYTA STARSZAKÓW W ZAKŁADZIE KRAWIECKIM – 19.10.2015r.