WYCIECZKA DO KOŚCIOŁA ŚW. LEONARDA ORAZ OGNISKO NA OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM