grupa I

Nauczyciele:

mgr Magdalena Janik, mgr Joanna Zapart

dyżur nauczyciela  – poniedziałek 8.30-9.00

Pomoc nauczyciela:

Alicja Michałek

Plan zajęć:

Poniedziałek:

7.00-8.30 mgr Magdalena Janik

8.30-9.00 s. mgr Joanna Szcześniak

9.00-12.00 mgr Magdalena Janik

12.00-16.00 mgr Joanna Zapart

Wtorek:

7.00-10.30 mgr Magdalena Janik

10.30-11.00 mgr Bernadetta Motak

11.00-12.00 mgr Magdalena Janik

12.00-16.00 mgr Joanna Zapart

Środa:

7:00- 8.30 mgr Joanna Zapart

8:30- 9:00 s. mgr Joanna Szcześniak

9.00-10.30 mgr Joanna Zapart

10.30-11.00 mgr Bernadetta Motak

11.00-16.00 mgr Magdalena Janik

Czwartek:

7:00- 12.00 mgr Joanna Zapart

12.00-16.00 mgr Magdalena Janik

Piątek:

7:00- 15.00 mgr Magdalena Janik

15.00-16.00 mgr Joanna Zapartgrupa II

Nauczyciele:

Renata Kurek, mgr Ilona Nowak

dyżur nauczyciela – 

Plan zajęć:

Poniedziałek:

7:00- 8.00 mgr Ilona Nowak

8.00-8.30 s. mgr Joanna Szcześniak

8.30-11.00 mgr Ilona Nowak

11.00-16.00 Renata Kurek


Wtorek:

7:00- 10.00 mgr Ilona Nowak

10:00-10:30 mgr Bernadetta Motak

10:30- 13.00 mgr Ilona Nowak

13.00-16.00 Renata Kurek

Środa:

7:00- 8:00 Renata Kurek

8:00- 8:30 s. mgr Joanna Szcześniak

8:30- 10.00 Renata Kurek

10.00-10.30 mgr Bernadetta Motak

10.30-13.00 Renata Kurek

13.00-16.00 mgr Ilona Nowak

Czwartek:

7.00-14.00 Renata Kurek

14.00-16.00 mgr Ilona Nowak

Piątek:

7.00-12.00 Renata Kurek

12.00-16.00 mgr Ilona Nowak

 

grupa III

Nauczyciele:

mgr Joanna Grabarz, mgr Joanna Zapart, mgr Ilona Nowak

dyżur nauczyciela – wtorek 9.30-10.00

Plan zajęć:

Poniedziałek:

7:00- 7.30 mgr Joanna Grabarz

7.30-8.00 s. mgr Joanna Szcześniak

8.00-11.00 mgr Joanna Grabarz

11.00-15.00 mgr Ilona Nowak

Wtorek:

7.00-9.30 mgr Joanna Grabarz

9:30- 10:00 mgr Bernadetta Motak

10:00- 13.00 mgr Joanna Grabarz

13.00-15.00 mgr Ilona Nowak

Środa:

7:00- 7:30 mgr Joanna Grabarz

7:30- 8:00 s. mgr Joanna Szcześniak

8.00-11.00 mgr Joanna Grabarz

11.00-15.00 mgr Joanna Zapart

Czwartek:

7:00-15.00 mgr Joanna Grabarz

Piątek:

7:00- 10.00 mgr Joanna Grabarz

10.00-12.00 mgr Ilona Nowak

12.00-15.00 mgr Joanna Zapart


grupa IV

Nauczyciele:

Lucyna Woźniak, mgr Anna Marzec-Kokoszka, mgr Joanna Zapart

dyżur nauczyciela – czwartek 9.00-9.30

Pomoc nauczyciela:  Joanna Krzak

Plan zajęć:

Poniedziałek:

7.00-7.30 s. mgr Joanna Szcześniak

7:30- 9.00 mgr Anna Marzec-Kokoszka

9.00-11.00 Lucyna Woźniak

11.00-12.00 mgr Joanna Zapart

12.00-14.00 mgr Anna Marzec-Kokoszka


Wtorek:

7:00- 9:00 mgr Anna Marzec-Kokoszka

9:00- 9.30 mgr Bernadetta Motak

9:30- 14:00 Lucyna Woźniak

Środa:

7:00- 7:30 s. mgr Joanna Szcześniak

7:30- 9:00 mgr Anna Marzec- Kokoszka

9.00-9.30 mgr Bernadetta Motak

9:30- 14:00 Lucyna Woźniak

Czwartek:

7:00- 14:00 Lucyna Woźniak

Piątek:

7:00- 13.00 Lucyna Woźniak

13.00-14.00 mgr Anna Marzec-Kokoszka


grupa V

Nauczyciel:

mgr Renata Krzyżak

dyżur nauczyciela – wtorek 11:30-12:00

Pomoc nauczyciela:

mgr Wioletta Kobisz

Plan zajęć:

Poniedziałek:

8:00- 13:00 mgr Renata Krzyżak

Wtorek:

8:00- 11:30 mgr Renata Krzyżak

11:30- 12:00 mgr Bernadetta Motak

12:00- 13:00 mgr Renata Krzyżak

13:00- 13:30 s. mgr Joanna Szcześniak

Środa:

8:00- 11:30 mgr Renata Krzyżak

11.30-12.00 mgr Bernadetta Motak

12.00-13.00 mgr Renata Krzyżak

Czwartek:

8:00 13.00 mgr Renata Krzyżak

13:00- 13:30 s. mgr Joanna Szcześniak

Piątek:

8:00- 13:00 mgr Renata Krzyżak

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Nauczyciel mgr Anna Marzec-Kokoszka- terapeuta

Poniedziałek:

11.30-12.00

14.00-14.30

Piątek:

12.30-13.00

14.00-14.30

Rewalidacja:

Nauczyciel Renata Kurek- oligofrenopedagog

Wtorek

12.00-12.30

12.30-13.00

Czwartek

13.00-13.30

13.30-14.00

logopeda1

obraz

mgr ELŻBIETA CZAUDERNA

Poniedziałek

9:05- 10:35 Lipnica Murowana

Wtorek

8:00- 12:45 Lipnica Murowana

Czwartek

9:15- 10:30 Lipnica Murowana

Piątek

8:00- 10:30 Lipnica Dolna