2021/2022

Dyrektor mgr Monika Kruk

Nauczyciel mgr Renata Krzyżak

Nauczyciel lic. Klaudia Duda

Nauczyciel mgr Anna Marzec – Kokoszka

Nauczyciel mgr Ilona Nowak

Nauczyciel mgr Beata Pajor

Nauczyciel mgr Arletta Piechnik

Nauczyciel mgr Paulina Wymazała

Nauczyciel mgr Joanna Zapart

Nauczyciel mgr Joanna Zych

Nauczyciel Języka angielskiego mgr Bernadeta Motak

Nauczyciel logopeda mgr Elżbieta Czauderna

Nauczyciel religii  mgr s. Magdalena Sitkowska

Pomoc nauczyciela p. mgr Wioleta Baca

Pomoc nauczyciela p. mgr Dorota Dzięgiel

Pomoc nauczyciela p. Alicja Michałek