jadłospis3

ŚNIADANIE

8.15-8.35 ŚNIADANIE GRUPY V

8.40-9.05 ŚNIADANIE GRUPY I i II

9.10-9.30 ŚNIADANIE GRUPY III i IV

OBIAD

11:40 – 12.10 OBIAD GRUPY I i II

12.15-12.40 OBIAD GRUPY III i V 

12.45-13.10 OBIAD GRUPY IV 

PODWIECZOREK

14.30 PODWIECZOREK DZIECI LEŻAKUJĄCYCH ORAZ ZAPISANYCH DO GODZ. 16.00

 

RAMOWY MLODSZE

7.00–8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Indywidualne wspieranie i korygowanie rozwoju.

8.00–8.45 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

8.45–9.00 Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.

9.00–9.30 Śniadanie.

9.30–10.15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.15–11.45 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11.45–12.00 Zabiegi higieniczne przed obiadem.

12.00–12.30 Obiad.

12.30–14.30 Leżakowanie.

14.30–14.45 Zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem.

14.45-15.00 Podwieczorek.

15.00-16.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

 

 

RAMOWY STARSZE kopia

7.00–7.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7.30–8.00 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.00–8.15 Ćwiczenia poranne.

8.20–8.30 Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.

8.30–9.00 Śniadanie.

9.00–11.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

11.00–11.45 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne.

11.45-12.25 Zabawy dydaktyczne

12.25–12.40 Zabiegi higieniczne przed obiadem

12.40–13.10 Obiad.

13.10–13.20 Ćwiczenia relaksacyjne. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).

13.20–15.00 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.

 

ramowy-dolna-2

8:00 – 9:00 Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne. Zabawy dowolne wg zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, zabawy w kącikach zainteresowań, inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne).

9:00-9:15 Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno- porządkowe.

9:15-9:45 Śniadanie.

9:45- 10:45 Zajęcia dydaktyczne, realizowane wg programu wychowania przedszkolnego.

10:45- 11:45 Spacery, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.

11:45- 12:00 Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, wg zainteresowań.

12:00-13:00 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne. Zabawy dowolne wg zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne).