OCZYSZCZACZ POWIETRZA I ZAJĘCIA PROEKOLOGICZNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z GR.IV I V

smog_albo_zdrowie_stend-420x600Wszyscy jesteśmy świadomi, że jakość powietrza, którym oddychamy nie jest najlepsza, szczególnie w okresie grzewczym. Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem powoduje szereg chorób, na które głównie narażone są dzieci. Nasza placówka zyskała darowiznę w postaci oczyszczacza powietrza. Zastosowanie tego urządzenia na pewno poprawi jakość powietrza, co pozytywnie wpłynie na samopoczucie i zdrowie naszych przedszkolaków.
Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pod nazwą „Wdrażanie Programu Ochrony powietrza Województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu UFE Unii Europejskiej.
15 października nasze najstarsze przedszkolaki z grup IV i V brały udział w prezentacji dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony powietrza. Wówczas został odczytany list od Marszałka Województwa Małopolskiego. Dzieci poznały pojęcie smogu, dowiedziały się, co jest jego źródłem i jak można jemu zapobiegać. Nasza placówka podejmuje szereg działań proekologicznych, dzieci nabywają świadomości jak dbać o środowisko i mamy nadzieję, że rośnie nam pokolenie, które będzie żyło w zgodzie z otaczającą nas przyrodą.

Joanna Grabarz

zapraszamy do galerii