WARTO PAMIĘTAĆ!

plakat-proszezostan-ze-mna-w-domu

Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.
Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.
Pamiętajmy o innych dzieciach
i o niebezpieczeństwie zarażenia.
Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były stale aktualne.