PODSUMOWANIE DWÓCH TYGODNI PRACY W GR. I

Podsumowując dwa ostatnie tygodnie naszej zdalnej pracy tj. od  27.04.20-08.05.20  chciałam zacząć od podziękowań Wszystkim tym dzieciom, które przez ten czas pandemii tak dzielnie pracują razem ze swoimi bliskimi w domu. A rodzicom dziękuję, że od wielu tygodni korzystają z materiałów oraz propozycji  zajęć przesyłanych przeze mnie i  panią J. Grabarz . Bo mimo, że niejednokrotnie rodzice są pochłonięci pracą zawodową a także mają w domu starsze czy młodsze rodzeństwo, któremu też trzeba poświęcić wiele czasu i uwagi to jednak każdego dnia znajdują Państwo czas  w domach i pilnie pracujecie ze swoimi dziećmi rzetelnie wykonując zaproponowane Wam zadania.

Ten ostatni czas upłynął nam w atmosferze patriotycznej. Dzieci  zapoznały się z najciekawszymi i ważnymi miejscami naszej gminy. Poznały legendę o założeniu Lipnicy, herb i  tym samym ubogaciły swoją wiedzę oraz uwrażliwiły się na piękno Naszej Małej Ojczyzny.  Zapoznały się z najważniejszymi symbolami narodowymi.  Samodzielnie wykonywały flagę aby w dniu jej święta mogła dumnie powiewać przy każdym domu. A tym udowodniły swoją przynależność do narodu. Dzieci wykonywały szereg zadań, śpiewały, recytowały a wszystko związane było z tematyką patriotyczną  a kolorami jakie dominowaył w tym czasie była oczywiście biel i czerwień co można było zobaczyć nawet  w ubiorze dzieci.  Dużo uwagi poświęciliśmy strażakom, gdyż z początkiem maja obchodzili swoje święto.  Prezentacja gier, książek i zabawek związanych z tym zawodem była wielka.  Dzieci bardzo chętnie śpiewały piosenki, rysowały . A przed nami kolejny tydzień zdalnej nauki, kolejne zadania i kolejne wyzwania….

                                                                                                          Magdalena Janik

Galeria zdjęć nadesłanych przez rodziców