21 MARCA – ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA

Skarpetki nie do pary
.
Pomyliłam dziś skarpetki
I ubrałam nie do pary
Po co? Na co? I dlaczego?
By dać innym więcej wiary
W to, że są tak samo ważni
W to, że są akceptowani
Że kochani są tak samo
I że mogą być wraz z nami
Inny to nie znaczy gorszy
Nie oznacza też, że sam
Otwórz serce dziś dla innych
Taką radę Tobie dam
Radość tych, dla których jesteś
To wspaniała jest nagroda
Różniąc się od siebie można
Dbać, by panowała zgoda
.
                    Agata Dziechciarczyk
.
Światowy Dzień Zespołu Downa przypada 21 marca. Data nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów. Światowy Dzień Zespołu Downa nazywany jest również Dniem Kolorowej Skarpetki. Kolorowe skarpetki nie do pary są symbolem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa. Zależy nam na uwrażliwianiu wychowanków naszego przedszkola na zagadnienia niepełnosprawności oraz na kształtowaniu pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych, dlatego poprosiliśmy, aby dzieci założyły skarpety nie do pary. W grupach nauczyciele przeprowadzili tematyczne zajęcia, aby zmotywować dzieci do przełamywania barier i lęku przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi.
Ten specjalny dzień posłużył nam do zwiększenia naszej świadomości dotyczącej Zespołu Downa, a także propagowaniu praw ludzi z taką wadą genetyczną i integracja z nimi, tak by zapewnić im należne miejsce w społeczeństwie. Już każdy przedszkolak wie, że Zespolaki (czyli dzieci z Zespołem Downa) tak jak one, chcą być kochane i lubiane, chcą mieć przyjaciół, chcą się bawić i śmiać, uczyć a także zdobywać nowe umiejętności.
Wkrótce zapraszamy do obejrzenia zdjęć