DZIEŃ PIŻAMY – LIPNICA DOLNA

     Także przedszkolaki z Lipnicy Dolnej  wzięły udział w ważnym wydarzeniu jakim stała się akcja potocznie nazwana Dniem Piżamy. Głównym celem było zwrócenie uwagi na fakt, iż wiele dzieci jest chorych i przebywa w szpitalach – chcieliśmy przede wszystkim zamanifestować solidarność z małymi pacjentami. Dzieci z uwagą wysłuchały opowiadania o smoku Eustachym, który zapadł na ciężką chorobę, a jedyną szansą na jego powrót do zdrowia okazało się znalezienie bratniego smoka, który mógłby podzielić się z nim swoją mocą. W ten baśniowy sposób została przedstawione trudne do zrozumienia dla dzieci, zagadnienie przeszczepów, które jak wiemy, często ratuje ludziom życie. 
     W trakcie zajęć dzieci same wymieniły zachowania które sprzyjają naszemu zdrowiu : odpowiednie odżywianie, duża ilość ruchu, dbanie o higienę.  Dowiedziały się także, jak ważna jest chęć niesienia pomocy innym i w jaki sposób można to zrobić.
     Nam, wychowawcom bardzo  zależy na tym, aby wychowywać dzieci w poczuciu odpowiedzialnych i empatycznych postaw. Mamy nadzieję, że w przyszłości wyrosną z nich ludzie wrażliwi na krzywdę ludzką i reagujący w sytuacjach, w których należy pomóc drugiej osobie. Dlatego takie, jak ta akcja są bardzo wartościowe i chętnie bierzemy w nich udział.
                                                                                                           R. Krzyżak