GIMNASTYKA OGÓLNA I KOREKCYJNA W MOTYLKACH

      O tym, że ruch, a więc gimnastyka, aktywna zabawa, spacery – są konieczne dla prawidłowego rozwoju dzieci w wielu dziedzinach – wie każdy z nas. Nie jest tajemnicą, że okres przedszkolny, (ale też szkolny) to etap szybkiego wzrostu, kształtowania się układu kostnego i gorsetu mięśniowego. Szybki wzrost jest czynnikiem osłabiającym siłę i zborność mięśniową, co skutkować może powstawaniem wad postawy. Dlatego w tym okresie należy szczególnie zadbać o prawidłową postawę dziecka i rozpocząć ćwiczenia zapobiegające wadom postawy, a więc zająć się profilaktyką. W przedszkolu w każdej grupie nauczyciele prowadzą zajęcia z gimnastyki ogólnej, bądź zabawy ruchowe, wzmacniając siłę mięśni i kości, dotleniając organizm dzieci i integrując je w różnych zadaniach.

 W grupie Motylki pojawiły się również elementy gimnastyki  korekcyjnej. Gimnastyka korekcyjna szczególnie jest wskazana dla dzieci z wadami kręgosłupa (plecy okrągłe, plecy płaskie, boczne skrzywienie kręgosłupa, plecy okrągło wklęsłe), wadami stóp (stopa płasko koślawa, płaskostopie) i wadami kolan (kolana koślawe, szpotawe). Jednak celem tych zajęć jest nie tylko profilaktyka, ale też wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała i podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez: ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych, np. przeciw płaskostopiu. Oczywiście ćwiczenia dobrane są do możliwości dzieci. Pojawia się przy okazji element rywalizacji, ale również dobrej współpracy zespołowej. Zabawa przy tym jest przednia. I o to chodzi. Bądźmy aktywni i przekazujmy dobre wzorce dzieciom!

  Beata Pajor

Zapraszam do obejrzenia filmów