HARMONOGRAM REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI

6 – 12 lutego składanie DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – dla dzieci, które już uczęszczają do przedszkola

13 lutego godz. 8.00 – 7 marca do godz.15.00 Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentacją *

8 – 14 marca weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

15 marca do godz.14.00 podanie listy kandydatów zakwalifikowanych niezakwalifikowanych do przyjęcia

20 marca od godz. 8.00 do 29 marca do godz.15.00 POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA – brak oświadczenia jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca

31 marca do godz.14.00 Podanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

* Bardzo prosimy uważnie przeczytać wniosek o przyjęcie i dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. Zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców, prowadzeniu działalności gospodarczej lub studiowaniu w trybie dziennym przyjmowane są TYLKO W ORYGINALE. Dokumenty zza granicy np. o zatrudnieniu muszą być przetłumaczone na język polski. Prosimy o niedołączanie zaświadczeń z KRUS – zgodnie z wnioskiem nie jest do dokument stwierdzający zatrudnienie rodzica.