HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2020/2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

na rok 2020/2021

3 LUTY – 10 LUTY Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego (rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola).

TUTAJ MOŻNA POBRAĆ DEKLARACJĘ DO WYDRUKU  DEKLARACJA

10 LUTY – 6 MARCA Składanie wniosków o przyjęcie wraz z oświadczeniami.

9 MARCA – 11 MARCA Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną.

12 MARCA – Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

13 MARCA – 18 MARCA Potwierdzenie woli składane na piśmie przez rodziców.

19 MARCA – OGŁOSZENIE LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA.

 

Rekrutacja uzupełniająca

23 MARCA – 31 MARCA Składanie wniosków o przyjęcie wraz z oświadczeniami.

1 – 2 KWIETNIA  Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną.

3 KWIETNIA Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji uzupełniającej.

6 – 7 KWIETNIA Potwierdzenie woli składane na piśmie przez rodziców.

8 KWIETNIA  Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w toku rekrutacji uzupełniającej.