INFORMACJA

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informuję, iż przedszkole wznawia swą działalność od dnia 19 sierpnia 2020 r. w formie dyżuru wakacyjnego. Opieka nad dziećmi w okresie od 19 do 31 sierpnia dotyczy przede wszystkim dzieci rodziców pracujących. Proszę do 18 sierpnia przekazać wychowawcom lub telefonicznie lub mailowo na adres przedszkola informację o dzieciach, które będą korzystały z tej formy opieki. Należy wypełnić i przynieść w pierwszym dniu obecności dziecka w przedszkolu następujące dokumenty:

DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA DO PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIE RODZICA

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY

Dokumenty są dostępne na stronie internetowej przedszkola oraz przy wejściu głównym. Jeżeli dziecko korzystało z dyżuru w lipcu i złożono powyższe dokumenty, nie ma konieczności powtórnego ich składania.

Jednocześnie informuję, że nadal obowiązuje w przedszkolu PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W TRAKCIE PANDEMII Tekst dokumentu jest dostępny na stronie internetowej – Rodzice przysyłający dzieci na dyżur są zobowiązani do zapoznania się z nim i bezwzględnego przestrzegania.

Zgodnie z prawem dzieci, które brały udział w rekrutacji i przyjdą pierwszy raz do przedszkola, zostały przyjęte od dnia 1 września 2020 r. W związku z tym nie ma możliwości, by korzystały z opieki w sierpniu i przebywały na terenie przedszkola.

 

Oddział przedszkola w Lipnicy Dolnej rozpoczyna pracę w dniu 1 września. Dzieci, które uczęszczają do powyższego oddziału, mogą korzystać z dyżuru w budynku głównym, jeśli zachodzi taka konieczność i zgodnie ze wszystkimi powyższymi zasadami.

 

z poważaniem

Monika Kruk

dyrektor przedszkola