INFORMACJA

Szanowni Rodzice,
Dyrekcja Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej uprzejmie informuje, że na podstawie Uchwały nr XXXIV.339.2022 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2022 r. ulega zmianie opłata za pobyt dziecka w przedszkolu z 1 zł do 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu poza godzinami bezpłatnymi (od 8.00 do 13.00). 
Zmiana wynika z waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego  zawartej w obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. 
Zmiana wchodzi w życie z dniem 24 października 2022. W związku z tym opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w październiku będzie naliczana wg dwóch różnych stawek Do 21.10.2022 r. obowiązuje 1 zł za godzinę pobytu od 24.10.2022 r. – 1,14 zł.