INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI DOJEŻDŻAJĄCYCH

Od 6 do 11 kwietnia 2023 roku szkoła ma dni wolne od nauki, w związku z czym w tych dniach nie będzie organizowany dowóz dzieci.